Wij zijn een erkend leerbedrijf
Wij zijn RDW erkend
algemene periodieke keuring

APK Keuring

De afkorting APK staat voor : Algemene Periodieke Keuring. Deze periode keuring is een wettelijk verplichte keuring waaraan uw auto moet voldoen. Dit is voor benzine auto's standaard ééns per twee jaar en bij diesel auto's éénmaal per jaar.

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat voor benzine auto's geproduceerd NA 2005 u de eerste vier jaar na de eerste tenaamstelling vrijgesteld bent van de APK keuring. Hierna dient u uw auto wel te laten keuren. Één keer per twee jaar.

Bij diesel/gas/hybride/elektrische auto's geld dat auto's geproduceerd NA 2005 de eerste drie jaar zijn vrijgesteld van APK. Hierna geld een jaarlijkse keuringsplicht.

Over het algemeen krijgt u van het RDW een herinerring dat u uw auto moet laten keuren. Voldoet u echter niet aan de APK keuring dan kan u bij het verstrijken van een termijn van twee maanden een boete verwachten van (2019) 140 euro en 9 euro administratiekosten.

Om te voorkomen dat u een boete krijgt en voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u uw auto tijdig laat keuren.

Controlleer de vervaldatum van de APK van uw auto.

Voer uw kenteken in.

 
 

Wat wordt er gecontroleerd bij een APK?

Bij een APK inspectie wordt uw auto door onze keurmeester geinspecteerd op alle kritieke onderdelen die een directe invloed hebben op de veiligheid van uw auto.

Denk hierbij aan de remmen, stuurinrichting, banden, schokbrekers, carrosserie, gordels verlichting.

Ook wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde diagnostische apparatuur om vast te stellen of uw auto aan de emissie normen voldoet.

Kan mijn auto worden afgekeurd?

Uiteraard is dit mogelijk. Maar om dit te voorkomen kunt u de APK combineren met een kleine of grote beurt. In geval van een grote beurt krijgt u de APK zelfs gratis.

Hierdoor kunnen wij anticiperen op eventuele gebreken of problemen met uw auto en bent u verzekerd van de goedkeuring van uw auto. *

* wij zullen alle mogelijke reparaties / vervangingen / aanpassingen doen binnen ons kunnen. indien de gebreke dermate groot zijn dat een algehele vervanging de enige oplossing is valt dit hier uiteraard buiten.